Pages Navigation Menu

bijzondere vakantiewoning / groepsaccommodatie (15-20 pers) in het Franse Chatel-Chéhéry

initiatiefnemers

Onderdak Zonderdak, vakantiehuis in de Ardennes, Argonne(foto herfst 2010)   Pieter en Ria Stellingwerf wonen met hun twee kinderen Tjardo en Marte op een mooie landelijke plek in het prachtige zuidwesten van Friesland. Vanuit deze comfortabele basisplek (waar meer dan 25 jaar verbouwervaring ligt) willen ze iets concreets betekenen voor anderen, die in minder gunstige omstandigheden verkeren. Eerdere plannen voor een wereldreis, gekoppeld aan een periode werken in een derde wereldland, zijn niet verder ontwikkeld dan alleen de ideeën, de oriëntatie en het sparen.

Na het overlijden van de ouders Tjeerd en Aagje Stellingwerf kwam er geld vrij van hun verkochte woning. Geld van ouders met een sobere levensstijl, die voor zichzelf niet veel nodig waren en zonder ruchtbaarheid ruimhartig konden schenken.

Met hen in gedachten, het besef dat gekregen en ontwikkelde talenten niet alleen voor zichzelf gebruikt hoeven te worden; dat delen verrijkt  plus de behoefte aan een nieuwe uitdaging, is met de aankoop van onroerend goed in Noord Frankrijk de basis gelegd van de eerdergenoemde stichting Onderdak Zonderdak.  De erfenis voor het pand, de rest uit eigen hand.